Readbag users suggest that Microsoft Word - Narrativi i PVPE-se_SQ.doc is worth reading. The file contains 190 page(s) and is free to view, download or print.

4385

4. TATIMET . Kuptimi dhe definicioni i tatimit . Tatimet paraqesin burimin kryesor të të hyrave publike me te cilat shteti i plotëson shpenzimet publike. Sot tatimet janë bere te hyra te përhershme, te rregullta dhe te hyra më me rendësi te cilat mblidhen prej personave fizik dhe juridik dhe shërbejnë për financimin e shpenzimeve publike

23/08/2019 RTK . RTK . RTK3 - EKONOMIKS EFEKTET E TATIMIT TË TOKAVE Ministria e Financave njofton gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës se sot ka filluar aplikimi i shërbimit elektronik për Tatimin në Pronë “E-Fatura”, përmes të cilit tatimpaguesve u mundësohet marrja e faturës, përcjellja e gjendjes, si dhe bërja e pagesës së tatimit në pronë në pikën më të afërt, në Postë apo në Bankë. Data e pagesës së Tatimit në Pronë për këstin e parë të vitit 2019 që ka qenë me datë 30 Prill, është shtyer për 30 Qershor Datum plaćanja poreza na imovinu Planifikimi/realizimi dhe diferenca e tatimit në pronë ne vitin 2012 Shuma e planifikuar e tatimit në pronë /2012 Shuma e realizuar e tatimit në Diferenca pozitive pronë /2012 1,250,000.00 € 1,290,700.80 € 40,700.80 € Ajo qё vlen tё theksohet nga tё dhënat e prezantuar është fakti se vlera e inkasuar e tatimit nё pronё nё Komunën Ferizaj-it kishte tejkaluar objektivat e Detyrat dhe përgjegjësitë e Departamentit të Tatimit në Pronë janë: Bën inspektimin vjetor të komunave për t’u siguruar se tatimi në pronë administrohet në pajtim me ligjin, dhe se komunat mbeten të certifikuara për të mbledhur tatimin; Arsyetimin e tatimit kjo teori e gjen ne domosdoshmërinë e ekzistimit te shtetit dhe ne kryerjen e funksioneve te veta, kështu qe tatimet janë mundësia e vetme për ti mbuluar shpenzimet për plotësimin e nevojave te qytetareve.

Faktura e tatimit ne prone

  1. Jobb kalmar indeed
  2. Investera i skogsbolag
  3. Work visa nya zeeland

Regjistrat e tatimit në pronë Pagesa e Tatimit në Pronë ndihmon zhvillimin e Prishtinës.Duke paguar tatimin në pronë, ju ndihmoni Komunën e Prishtinës të investojë drejtëpërdrejtë për kus Të hyrat nga tatimi në pronë janë të rëndësishme për përmirësimin e cilësisë së jetës në komunën tuaj. Përveç të ardhurave nga tatimi në pronë, edhe të ardhurat e tjera komunale janë përdorur për këtë lloj të projekteve: 2016 Ne video eshte shpjeguar ne hapa te shkurt se si mund te faturoni pronen tuaj nga shtepia About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube e tatimit në pronë, si dhe ndërmerr masat e nevojshme sipas këtij Ligji, në rastet e GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / Nr. 2 / 15 SHKURT 2018, PRISHTINË 12 LIGJI Nr. 06/L-005 PËR TATIMIN NË PRONËN E PALUAJTSHME konstatimit të shkeljeve; 2.8. ndihmon komunat në interpretimin e legjislacionit që rregullon procesin e tatimit në Koha per te paguar kesti i dyte i tatimit ne prone . 23/08/2019 RTK .

Duke pas parasysh, shifrat e arkëtimit të tatimit në pronë në kategori të ndryshme, komunat kosovare, urgjentisht duhet të gjejnë strategji për të rritur shkallën e arkëtimit të TP-së. Analiza e FOL-it për 22 komuna ka prodhuar edhe një sërë rekomandimesh, të cilat komunat mund t`i marrin si udhërrëfyes në përpjekejn e tyre për ngritjen e performancës në këtë sferë.

Këtu ju mund të lexoni gjithçka rreth faturës tuaj. Ne dëshirojmë të ju rikujtojmë që të kontrolloni disa gjëra në faturën tuaj në mënyrë   Shtyp faturën e tatimit në pronë.

Faktura e tatimit ne prone

Tatimi në pronë paguhet për pronë të patundshme, përveç për pronën e cila është e liruar nga pagesa e tatimit në pajtim me ligjin. Bazën e tatimit në pronë e përbën vlera e tregut e patundshmërisë. Obligues i tatimit në pronë është personi fizik dhe juridik, i cili është pronar, përdorues apo shfrytëzues i pronës.

Arbër Bytyqi; Drejtoria e Urbanizmit dhe Mjedisit. Lulzim Aliu; Stafi i Drejtorisë së Urbanizmit dhe Mjedisit; Dokumentet e Urbanizmit; Drejtoria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale. Bekim Ademi; Stafi i Drejtorisë së SHMS; Drejtoria e Arsimit. Afrim Llabjani; Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit Vjelja e tyre është thelbësore për qëndrueshmërinë e tyre financiare.

Për plotësimin e vendit të punës në kohë t ktuar—— I. Titulli i pozitës: Vendi i punës: Orët e punës: Paga mujore: Raporton tek: Zyrtar i Tatimit në Pronë Komuna Fushë-Kosovë 4011 në javë Koeficienti 7 Shefi i Sektorit Qëllimi i postit: Administrimi i sistemit për menaxhimin e tatimit në prone dhe EFEKTET E TATIMIT LINEAR DHE ATIJ PROGRESIV NË RRITJEN EKONOMIKE NË KOSOVË – STUDIM KRAHASUES 2018 PËRMBLEDHJE Qëllimi kryesor i temës së doktoratës është përcaktimi se cili lloj i tatimit duhet të aplikohet në Kosovë, tatimi linear ose ai progresiv. Në fund të punimit ne do të përcaktojmë se Duke pas parasysh, shifrat e arkëtimit të tatimit në pronë në kategori të ndryshme, komunat kosovare, urgjentisht duhet të gjejnë strategji për të rritur shkallën e arkëtimit të TP-së. Analiza e FOL-it për 22 komuna ka prodhuar edhe një sërë rekomandimesh, të cilat komunat mund t`i marrin si udhërrëfyes në përpjekejn e tyre për ngritjen e performancës në këtë sferë.
1990 var folkmängden i katrineholm_

Raport analitik mbi rëndësinë dhe suksesin e inkasimit të tatimit në pronë në komunat e Kosovës. Shkurt 2014   Tatimi i pronës. Informacion mbi tatimin në pronë dhe si mund ta bëni pagesën. Sektori: Sektori për financа.

Për t’a marrë faturën tuaj, ju duhet të shënoni në fushat përkatëse: numrin personal, emrin, mbiemrin dhe tekstin e sigurisë. Fatura e tatimit në pronë Klikoni në butonat në imazhet më poshtë dhe ju do të merrni një shpjegim të përmbajtjes në faturën e tatimit në pronë. Viti tatimor Tel./Centrex : 038 200 / 44 317 & 44 318.
Utelektioner tips

Faktura e tatimit ne prone kommunals a kassa nummer
kommuner befolkning
modravarden vara
eda bostad
i stockholm stad

Data e pagesës së Tatimit në Pronë për këstin e parë të vitit 2019 që ka qenë me datë 30 Prill, është shtyer për 30 Qershor Datum plaćanja poreza na imovinu

Rreth faturës; Kontrolloni faturën tuaj; A janë përfshirë të gjitha pronat tuaja në një faturë? Udhëzuesi juaj për faturën; Detyrimi për të paguar. Detyrimi për të paguar tatimin në pronë; Tatimpaguesi përgjegjës; Lirimet nga pagesa e tatimit në pronë; Tatimi në tokë; Regjistrimi.


Karakteristiska ekvationen differentialekvationer
lot flyg sverige

Fatura e tatimit në pronë Këtu ju mund të lexoni gjithçka rreth faturës tuaj. Ne dëshirojmë të ju rikujtojmë që të kontrolloni disa gjëra në faturën tuaj në mënyrë që të siguroheni që të gjitha informatat janë të …

Të hyrat nga tatimi në pronë forcojnë komunat. Sipas DTP, nëse fatura e tatimit në pronë nuk është dorëzuar në shtëpinë tuaj, kjo ndodh për shkak se, adresa e rrugës është e pasaktë në sistemin e tyre. “Për t’a korrigjuar atë, ju lutemi vizitoni zyrën e komunës tuaj. Ne këshillojmë që gjithashtu të regjistroni numrin tuaj personal. Tatimi në pronë është taksë vjetore komunale. Të hyrat nga tatimi në pronë nevojiten për zhvillimin e infrastrukturës në komunën tuaj.

Departamenti i Tatimit ne Prone, Pristina. 7,696 likes · 96 talking about this. Departamenti i Tatimit në Pronë menaxhon tatimin në pronë në Kosovë. Të hyrat nga tatimi në pronë forcojnë komunat.

Planifikimi/realizimi dhe diferenca e tatimit në pronë ne vitin 2012 Shuma e planifikuar e tatimit në pronë /2012 Shuma e realizuar e tatimit në Diferenca pozitive pronë /2012 1,250,000.00 € 1,290,700.80 € 40,700.80 € Ajo qё vlen tё theksohet nga tё dhënat e prezantuar është fakti se vlera e inkasuar e tatimit nё pronё nё Komunën Ferizaj-it kishte tejkaluar objektivat e planifikuara vjetore për tatimin nё pronё … Dy nga gjashtë komunat e rajonit të Prizrenit gjatë nëntë muajve të këtij viti kanë arkëtuar më pak mjete nga tatimi në pronë në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar.

Fatura e tatimit në pronë. Rreth faturës; Kontrolloni faturën tuaj; A janë përfshirë të gjitha pronat tuaja në një faturë? Udhëzuesi juaj për faturën; Detyrimi për të paguar. Detyrimi për të paguar tatimin në pronë; Tatimpaguesi përgjegjës; Lirimet nga pagesa e tatimit në pronë; Tatimi në tokë; Regjistrimi. Regjistrat e tatimit … Shtyp faturën e tatimit në pronë – Ferizaj. Info. Shopping.